หน้าหลัก > สาระน่ารู้ > แพทย์ชี้ฝุ่น PM 2.5 เล็กทะลุปอดเข้ากระแสเลือด ส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายจุดทั่วร่าง !!
แพทย์ชี้ฝุ่น PM 2.5 เล็กทะลุปอดเข้ากระแสเลือด ส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายจุดทั่วร่าง !!
แพทย์ชี้ฝุ่น PM 2.5 เล็กทะลุปอดเข้ากระแสเลือด ส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายจุดทั่วร่าง !!
26 Nov, 2019 / By siamcommercegroup
Images/Blog/2YBYAEYv-2.Cover.แพทย์ชี้PM2.5อันตราย2.png

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งมลพิษ เพราะ... สาเหตุหลักน่าจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง การจะแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดต้องอาศัยเทคโนโลยีและแนวทางจัดการอย่างยั่งยืน

ดังนั้น... เมื่อเรายังต้องเผชิญปัญหานี้ไปอีกสักพักใหญ่ ๆ สิ่งที่เราทำได้ก็คือ... การรู้เท่าทันถึงอันตราย หลีกเลี่ยงและระมัดระวังการใช้ชีวิต เพื่อให้มีผลกระทบต่อร่างกายของเราน้อยที่สุด

ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หัวหน้าโครงการผู้ทำวิจัยชุดโครงการ "..ความรุนแรงของปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเชียงใหม่และลำพูน.." ชี้ว่า…

ฝุ่น PM 2.5 (มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) มีความอันตรายต่อร่างกายสูง โดยได้อธิบายความอันตรายว่า...